Antsomi CDP 365 được công nhận là nhà cung cấp CDP và thuộc nhóm Delivery CDP

Antsomi CDP 365 được công nhận là nhà cung cấp CDP và thuộc nhóm Delivery CDP

Tháng 7 năm 2020, CDP Institute phát hành báo cáo: “Customer Data Platform Industry Update: July 2020” và trong báo cáo này, CDP Institute đã bổ sung thêm Antsomi vào danh sách tóm tắt các nhà cung cấp CDP trên thế giới và phân loại Antsomi CDP 365 là CDP “Delivery” sau chưa đầy 2 tháng kể khi ra mắt sản phẩm CDP 365 của họ (03/6/2020).

Tháng 07 năm 2021, CDP Institute cũng đã phát hành bản báo cáo hàng năm của họ Customer Data Platform Industry Update: July 2021 và đây là một số số liệu từ báo cáo:

 • Tổng số nhà cung cấp CDP trên toàn cầu hiện nay là 151 nhà cung cấp (thêm 20 nhà cung cấp mới so với năm 2020)
 • Có 2 cụm nhà phân phối:
 • Nhà phân phối CDP lớn, trưởng thành chủ yếu là các công ty có trụ sợ bên ngoài Hoa Kỳ và được thành lập trước năm 2013. Các công ty này có trung bình 90 nhân viên trở lên và đã được đầu tư trên 50 triệu đô.
 • Nhà phân phối CDP ở cấp độ dữ liệu, phân tích và chiến dịch nhỏ, mới, được thành lập sau năm 2014 và chủ yếu có trụ sở tại Hoa Kỳ và Châu Âu
 • APAC là khu vực chứng kiến sự tăng trưởng nhanh hơn tất cả các khu vực khác (APAC có tổng cộng 25 nhà cung cấp)

Delivery CDP là gì?

Theo báo cáo của CDP Institute thì có 4 nhóm các nhà cung cấp CDP được phân loại dựa trên chức năng được cung cấp của họ. Mỗi nhóm danh mục sau sẽ luôn bao gồm các chức năng được cung cấp bởi nhóm danh mục trước. Cụ thể:

 1. Data CDP: Là yêu cầu tối thiểu để đáp ứng định nghĩa về CDP. Data CDP thống nhất dữ liệu khách hàng và tạo danh tính khách hàng. Sau đó, nó có thể tạo ra các phân khúc đối tượng có thể được đẩy ra các hệ thống bên ngoài thông qua các kết nối, tích hợp API/Webhook…(As the minimum requirement to meet the definition of CDP, Data CDP unifies customer data and creates customer identities. It can then create audience segments that can be pushed to external systems.)
 2. Analytics CDP: Analytics CDP hợp nhất dữ liệu và cung cấp các phân tích bao gồm phân khúc khách hàng, máy học, mô hình dự đoán, phân bổ doanh thủ và lập bản đồ hành trình. (Analytics CDP unifies data and provides analytics, which includes customer segmentation, machine learning, predictive modeling, revenue attribution, and journey mapping.)
 3. Campaigns CDP: Campaign CDP hợp nhất dữ liệu, cung cấp phân tích và thực hiện các chiến dịch, bao gồm thông điệp được cá nhân hoá, các chiến dịch outbound marketing, tương tác theo thời gian thực hoặc tự động gợi ý nội dung, sản phẩm. (Campaign CDP unifies data, provides analytics, and execute campaigns, which include personalized messages, outbound marketing campaigns, real-time interactions, or product or content recommendations.)
 4. Delivery CDP: Delivery CDP thống nhất dữ liệu, cung cấp phân tích, thực hiện các chiến dịch và tạo điều kiện cho việc gửi tin nhắn bao gồm email, website, ứng dụng di động, CRM, quảng cáo…(Delivery CDP unifies data, provides analytics, executes campaigns, and facilitates message delivery, which includes email, Web site, mobile apps, CRM, advertising, etc.)

Dựa vào báo cáo của CDP Institute tháng 7 năm 2021 thì:

 • Toàn khu vực Châu Á Thái Bình Dương có tổng cộng 25 nhà cung cấp CDP bao gồm: Algonomy (was Manthan), Antsomi, Appier, AutopilotHQ, Cadenz.ai (TheDataTeam), Capillary, Convertlab, CustomerLabs, FirstHive, Gamooga, Integral-Core, iPinYou, Knowesis, Lemnisk, Lexer, Meiro, n3 Hub, Netcore, RecoSense, Resulticks, Tata Consultancy Services, Tuple, Unito, ViewN, Wondaris
 • 11/25 nhà cung cấp tại APAC thuộc nhóm Delivery CDP bao gồm: Algonomy (was Manthan), Antsomi, AutopilotHQ, Capillary, Convertlab, Gamooga, iPinYou, Lexer, Netcore, Resulticks, Tata Consultancy Services.

Nhà cung cấp CDP Việt Nam đang ở đâu?

Đầu tiên, chúng tôi muốn giải thích tại sao chúng tôi sử dụng tiêu đề: “Antsomi CDP 365 được công nhận là nhà cung cấp CDP và thuộc nhóm Delivery CDP”?

 • Thứ nhất: Antsomi CDP 365 là một startup được do người Việt Nam sáng lập và điều hành, Mr Đinh Lê Đạt.
 • Thứ hai: Antsomi CDP 365 có “tuổi đời” còn rất non trẻ, nhưng đã đạt được những thành tựu rất đáng khích lệ (như phần đầu bài báo cáo này đã đề cập). Đây được coi như một nguồn cảm hứng cho các nhà sáng lập của các công ty cung cấp nền tảng hoặc giải pháp CDP tại Việt Nam.

Tại Việt Nam, đang có những nền tảng như LeoCDP, PrimeData CDP, Mobio, Miraway…đang là những đơn vị tiên phong trong việc cung cấp các giải pháp quản trị dữ liệu khách hàng cho các doanh nghiệp (Medium – Enterprise) tại Việt Nam.

Chúng tôi hy vọng ở kỳ báo cáo tiếp theo của CDP Institute, APAC sẽ có thêm các nền tảng CDP có nguồn gốc xuất xứ từ Việt Nam được liệt kê trong danh sách các nhà cung cấp CDP toàn cầu.