Tinh Nguyen

Tinh Nguyen

41 posts published

Antsomi CDP 365 nhận đầu tư chiến lược từ D.A.Consortium Inc. – kỳ vọng chiếm lĩnh thị trường Đông Nam Á
MarTech APAC

Antsomi CDP 365 nhận đầu tư chiến lược từ D.A.Consortium Inc. – kỳ vọng chiếm lĩnh thị trường Đông Nam Á

Ngày 22/8/2023 tại Singapore, Antsomi – một trong những doanh nghiệp tiên phong tại Đông Nam Á trong lĩnh vực Customer Data Platform (CDP) tích hợp AI, thông báo đã gọi vốn chiến lược từ D.A.Consortium Inc. (DAC) – một trong những tập đoàn quảng cáo và tiếp