CDP Vendor Comparison (CDP Institute)

CDP Vendor Comparison (CDP Institute)

Giới thiệu về tài liệu

Các hệ thống Nền tảng dữ liệu khách hàng (Customer Data Platform – CDP) khác nhau rất nhiều về các tính năng mà họ cung cấp.

Tài liệu này giúp người mua xác định các hệ thống có các tính năng phù hợp với nhu cầu của họ. Thực hiện điều này bằng cách hiển thị nhà cung cấp nào cung cấp các tính năng hỗ trợ các trường hợp sử dụng cụ thể. CDP Institute cho rằng người mua đã xác định trước các trường hợp sử dụng của họ.

Tài liệu này không xếp hạng các hệ thống. Các tính năng không cần thiết làm tăng thêm chi phí và sự phức tạp mà không tạo ra giá trị. Nếu bạn sử dụng tài liệu này để xếp hạng hệ thống, hãy chỉ định 1 điểm cho mỗi YES đối với tính năng bạn cần và trừ 1 điểm cho mỗi YES đối với các tính năng bạn không cần.

Định nghĩa của từng mục. Câu trả lời “YES” chỉ có nghĩa là hệ thống đáp ứng yêu cầu tối thiểu trong định nghĩa đó. Điều này có thể không đủ cho nhu cầu của một người mua cụ thể. Người mua sẽ cần phải khám phá chi tiết của các hệ thống riêng lẻ để tìm hiểu.

Bảng so sánh trong tài liệu này được chia thành hai phần chính:

  • Shared CDP Features: Liệt kê các tính năng có trong tất cả các hệ thống CDP. Phần này được đưa vào để cung cấp bối cảnh và giúp phân biệt CDP với các loại hệ thống khác mà người mua có thể đang xem xét.
  • Distinguishing Features: Liệt kê các tính năng đặc biệt chỉ có trong một số CDP hỗ trợ các trường hợp sử dụng cụ thể. Các tính năng liên quan đến quản lý dữ liệu, quản lý danh tính, các kênh cụ thể, phân tích và mức độ tương tác. Kỳ vọng là người đọc tài liệu này sẽ hiểu những tính năng nào trong số những tính năng này liên quan đến nhu cầu của họ.

Giới thiệu về dữ liệu

Dữ liệu trong tài liệu so sánh này dựa trên thông tin được cung cấp bởi từng nhà cung cấp. CDP Institute đã xem xét các câu trả lời của nhà cung cấp, so sánh chúng với thông tin riêng của họ về từng hệ thống và thực hiện một số điều chỉnh để cải thiện độ chính xác và nhất quán. Nhưng độc giả vẫn được khuyến khích xác nhận thông tin trực tiếp như một phần của quá trình đánh giá nhà cung cấp của họ. CDP Institute không chịu trách nhiệm về thông tin trong tài liệu này hoặc các tài liệu liên quan.

Giới thiệu về các Vendor

Các nhà cung cấp được liệt kê trong tài liệu này và các tài liệu liên quan là Nhà tài trợ của CDP Institute.

Giới thiệu về CDP Institute

CDP Institute cung cấp thông tin trung lập với nhà cung cấp về các vấn đề, phương pháp và công nghệ để tạo cơ sở dữ liệu khách hàng thống nhất, ổn định.

Các hoạt động bao gồm xuất bản tài liệu giáo dục, tin tức về sự phát triển của ngành, tạo ra các hướng dẫn thực hành tốt nhất, danh sách các nhà cung cấp trong ngành và tư vấn về các vấn đề liên quan.

Xem chi tiết tại www.www.cdpinstitute.org

Tải về tài liệu: CDP Vendor Comparison (CDP Institute)