Tagged

MarTech Trends

A collection of 12 posts

Cycle & Carriage Bintang (Nhà phân phối Mercedes-Benz) chọn Antsomi CDP 365 để nâng cao năng lực Tiếp thị hợp kênh
MarTech APAC

Cycle & Carriage Bintang (Nhà phân phối Mercedes-Benz) chọn Antsomi CDP 365 để nâng cao năng lực Tiếp thị hợp kênh

Kuala Lumpur, ngày 10 tháng 8 năm 2022 - Cycle & Carriage đã chọn Antsomi CDP 365 làm nền tảng dữ liệu khách hàng (CDP) để mang đến trải nghiệm đa kênh, với sứ mệnh cam kết đem đến trải nghiệm khách hàng xuất sắc trên hợp kênh (Omnichannel customer experience)